Witaj na stronie

Federacji Kultury Polskiej!

Jeśli interesuje Cię kongres #ŁączyNasKultura oraz działania Federacji, czyli nawiązywanie współpracy, wymiana doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw w gronie organizacji mających wpływ na kulturę polską - uzupełnij formularz!

Zapisz się, aby być na bieżąco i poznać Federację Kultury Polskiej: 

Imię:E-mail:Organizacja, którą reprezentujesz:Kultura pomaga podtrzymywać ideały, bez których trudno człowiekowi uwierzyć w swoją godność i siebie samego wychować.

Jan Paweł II

Kultura to (…) budowanie wartości, dla których warto żyć.

Zbigniew Herbert

Albo zaczniemy się nienawidzić, zwalczać, tępić, postrzegać innego jako wroga naszej kultury czy religii, albo zaczniemy szukać zrozumienia i wzajemnego poznania. Przecież 99% konfliktów na świecie bierze się ze wzajemnej nieznajomości!

Ryszard Kapuściński

Jeśli dwóch ludzi rozmawia, a reszta słucha – to już jest teatr.

Gustaw Holoubek

Sztuka jest obecnie dla nas pewnego rodzaju orężem w ręku.

Jan Matejko

Sztuka to wieczne przezwyciężanie wszystkiego co niedołężne.

Karol Szymanowski

Im kultura niższa, tym naśladownictwo bardziej rozwinięte.

Stefan Żeromski

Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium.

Józef Piłsudski